جهت دريافت نمايندگي ضمن دارا بودن شرايط ذيل بايد از طريق الکترونيکي فرم مربوطه تکميل و ثبت نام انجام پذيرد .

 1. شرايط عمومي متقاضيان نمايندگي حقيقي :
  • تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
  • عدم اعتياد به مواد مخدر
  • عدم حجر و برخورداري از سلامت رواني
  • نداشتن سوء پيشينه کيفري و همچنين نداشتن سابقه محکوميت به جرائم کیفریي
  • داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( براي آقايان )
  • توانايي مالي و امکان تجهيز دفتر
 2. شرايط اختصاصي نمايندگي حقيقي :
  • موفقيت در مصاحبه شوراي اخذ نمايندگي
  • طي نمودن دوره آموزش عملي تحت نظر تیم فنی و روابط عمومی شرکت
  • دارابودن مدرک ICDL  مهارت هاي هفت گانه رايانه ۱ و ۲
  • حداکثر سن ۴۸ سال براي نمايندگان حقيقي
  • در اختيار داشتن واحد کار مناسب با کاربري تجاري با وسعت حداقل ۲۵ متر يا اداري با وسعت حداقل ۶۰ متر
 3. فرآيند اعطاء نمايندگي حقيقي :
  • امور نمايندگان در اجراي استراتژي هاي شرکت ،برنامه ساليانه جذب نمايندگان را براي سال آتي براساس شاخص هاي شایستگی افراد حقیقی و یا واحدهای حقوقی به تفکیک هر استان در پایان هرسال انتخاب و به هیات مدیره و مدیرعامل ابلاغ می نماید .
  • متقاضيان نمايندگي پس از بررسی و مصاحبه با تکميل فرم مربوطه ،مدارک مورد نیاز خود را ارسال و اسناد حقوقی قرارداد تنظیم می گردد.
  • به منظور پذيرش و انتخاب افراد مستعد ،کارآمد و توانمند در حوزه فعاليت نمايندگي ، امور نمايندگان از طريق برون سپاري فعاليت هاي جذب و منطبق با شاخص ها و معيارهاي کمي و کيفي مختلف ،از قبيل استعداد و ،سابقه کار تجربي در حوزه مرتبط ،روانشناسي ،رفتارشناسي ،روابط عمومي و … اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد .
  • برگزاري دوره هاي آموزش
  • تبصره : فرآيند برون سپاري از طریق  نمايندگي هاي انحصاری داخل کشور صورت می گیرد.
  • تبصره : گذراندن دوره آموزشي شرکت شامل : آشنایی با عملکرد و رفتار سازمانی – آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیک – آموزش بازار شامل : بازاريابي ،مديريت و رفتار شناسی (Body Language ) مقررات و  امنیتی و کنترل کیفی.
  • تبصره : لازم به ذکر است گذراندن کلاس هاي آموزش نظري و دوره تئوری و عملي به منزله ايجاد تعهد براي اعطاء مجوز نمايندگي و اختصاص کد به افراد نخواهد بود . 
  • متقاضيان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر در انتخاب نمایندگی انحصاری دارای اولویت هستند . 
  • تبصره : چنانچه متقاضي نمايندگي دارای امکانات مالکیت مکان تجاری  ، نیروی پرسنلی بیمه شده ، ابزار و امکانات اداری و فنی ، حسن شهرت و گردش مناسب بانکی باشد در اولویت قرار می گیرد.
  • تبصره : متوسط سن متقاضی نمایندگی حداقل ۲۸ سال و حداکثر ۴۸ سال می باشد.
  • پس از عقد قرارداد نمایندگی مسئولین کنترل کیفی و خدمات شرکت بصورت ماهیانه عملکرد نمایندگان استانی را رصد می نمایند. مسئولیت نظارت و کنترل بر نحوه عملکرد نمایندگان منتخب و بازاریابان در طول دوره همکاری بر عهده کارشناس امور نمایندگی می باشد.
  • موارد بروز خطا و اشتباه در عملکرد نمایندگی بر اساس نوع قرارداد تابع آیین نامه های مصوب هیات مدیره در سیاست گذاری داخلی سازمان بوده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
  • ارزیابی عملکرد نمایندگان منتخب در پایان هر فصل و تابع قرارداد فی مابین خواهد بود.
  • ارزش و میزان وثیقه امانی بر اساس نوع همکاری به متقاضیان ابلاغ و تابع قوانین تجاری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشد..
  • .شرکت در انتخاب نماینده و اگذاری مسئولیت نمایندگی تابع سیاست گذاری و آیین نامه هیات مدیره خود می باشد .
  • شرکت در تعیین قیمت تمام شده محصولات و یا مشوق های فروش ، و یا جهت دهی بازار بر اساس قوانین داخلی خود عمل می نماید .

جهت تکمیل فرم تقاضای نمایندگی کلیک نمایید.