فرم ارسالی بدون تایید واحد کارگزینی فاقد اعتبار است

فرم تقاضای کار در شرکت نوآوران سبز فردا

طبق شناسنامه

تاریخ تولد*
وضعیت تاهل*
جنسیت*
گواهی مهارت هایی که گذرانده اید

در این قسمت مهارتهای فنی خود را بنویسید.

مدت زمان سابقه کار خود را بر حسب ماه وارد نمایید.این سابقه می بایستی مستند به لیست تامین اجتماعی باشد.در صورت عدم سابقه عدد0 را وارد نمایید.

به ترتیب نام استان -شهرستان-بخش-

تلفن ثابت به همراه کد شهرستان

آپلود فایل مدارک*
انتخاب مسیر …

مدارک شامل:عکس پرسنلی/شناسنامه و کارت ملی ، سوابق بیمه/مدرک تحصیلی/ گواهینامه مهارتها و سوابق حداکثر سایز 900کیلو بایت فرمت jpg, jpeg, png, gif

اینجانب صحت مندرجات فرم تقاضا را تایید می نمایم*
CAPTCHA
لطفا صبر کنید