بازدید سردار رضایی از غرفه شرکت نوآوران سبز فردا در هجدهمین نمایشگاه تجهیزات پلیس ایمنی و امنیتی IPAS 2019

  • -

بازدید سردار رضایی از غرفه شرکت نوآوران سبز فردا در هجدهمین نمایشگاه تجهیزات پلیس ایمنی و امنیتی IPAS 2019

Category : اخبار