“عایق ها “یکی از ادوات و تجهیزات مهم در صنعت برق محسوب می شوند .این قطعات در زبان فارسی با عنوان تجاری “مقره” و در زبان لاتین با عنوان Insulator   شناخته می شوند. در صنعت طرح های مختلفی از عایق ها با توجه به نوع کاربرد آن با هدف جداسازی اختلاف پتانسیل مابین دو نقطه ولتاژی تولید و عرضه می شود تا از اتصال و میرایی انرژی الکتریکی جلوگیری شود.

کلیه مقره ها و عایق سازهای حصار الکتریکی گریز با توجه به نوع کاربرد آن ذز صنعت حفاظت پیرامونی یا حصار الکتریکی کشاورزی منحصرا” طراحی شده وساخت شرکت نوآوران سبز فردا است و  دارای گواهینامه بین المللی ثبت اختراع می باشد.

مقره های اختصاصی تولیدی شرکت همانند فیوزهای مکانیکی دارای حفاظت مضاعف در سیستم حصار الکتریکی گریز محسوب می شود.

مزایای مقره های گریز :

  • طراحی داخلی مطابق با نوع کاربرد آن در صنعت حفاظت پیرامونی
  • دارای تاییدیه علمی و فنی 
  • دارای گواهینامه ثبت اختراع بین المللی E04H 17/10;A01K 3/00;E04H 17/26
  • نصب ساده و آسان بدون استفاده از ابزار خاص