نام محصول : مقره میانی

کد شناسایی : MPB3050 

نوع مواد : پلاستیک فشرده 

 کاربرد :حفاظت پیرامونی – استفاده بر روی دستک های میانی در حصار الکتریکی (الکترو فنس ) گریز 

———————————————————————————————————————————————————————————–

توضیح : 

“عایق ها “یکی از ادوات و تجهیزات مهم در صنعت برق محسوب می شوند .این قطعات در زبان فارسی با عنوان تجاری “مقره” و در زبان لاتین با عنوان Insulator   شناخته می شوند. در صنعت طرح های مختلفی از عایق ها با توجه به نوع کاربرد آن با هدف جداسازی اختلاف پتانسیل مابین دو نقطه ولتاژی تولید و عرضه می شود تا از اتصال و میرایی انرژی الکتریکی جلوگیری شود.

کلیه مقره ها و عایق سازهای حصار الکتریکی گریز با توجه به نوع کاربرد آن ذز صنعت حفاظت پیرامونی (فنس الکتریکی ) طراحی وساخت شرکت نوآوران سبز فردا است و  دارای گواهینامه بین المللی ثبت اختراع می باشد. مقره های اختصاصی تولیدی شرکت همانند فیوزهای مکانیکی دارای حفاظت مضاعف در سیستم حصار الکتریکی گریز محسوب می شود.

———————————————————————————————————————————————————————————